قرمز سبز آبي خاکستري
محبوب ترينِ مردم نزد خداوند در روز قيامت، فرمان برترينِ آنها نسبت به او و پرهيزگارترينِ آنان است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت