بخش های مرتبط
پيام دوستان
درب کنسرو بازکن برقی

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مزرعه غاز
سرداااار عاشق تووو ووو رهبرتم

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

real islam

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2-پنجره ي دانش
هرکجا باشن زير چشم هستن:D
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2-پنجره ي دانش
ميگن جمعي از بچه مسلمونا که کومونيست شده بودن ، يه شب که جلسه داشتن برق رفت ، برق که اومد همه صلوات فرستادن:D

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهرباني #
چه دانستم که اين سودا مرا زين سان کند مجنون دلم را دوزخي سازد دو چشمم را کند جيحون چه دانستم که سيلابي مرا ناگاه بربايد چو کشتي ام دراندازد ميان قلزم پرخون زند موجي بر آن کشتي که تخته تخته بشکافد که هر تخته فروريزد ز گردش‌هاي گوناگون نهنگي هم برآرد سر خورد آن آب دريا را چنان درياي بي‌پايان شود بي‌آب چون هامون شکافد نيز آن هامون نهنگ بحرفرسا را کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا